• Handbook cybersecurity

Handbook on cyber security

November 23rd, 2018|Comments Off on Handbook on cyber security

Citeste AICI Politica comuna de securitate si aparare a Uniunii Europene.

  • legea 129 15 iun 2018

Legea nr. 129 din 15 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001

November 13th, 2018|Comments Off on Legea nr. 129 din 15 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001

Citeste AICI Legea nr. 129 din 15 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi [...]

  • decizia 174 18 oct 2018

Decizia nr. 174 din 18 octombrie 2018 privind lista operatiunilor pentru care este obligatorie realizarea evaluarii impactului asupra protectiei datelor cu caracter personal

October 20th, 2018|Comments Off on Decizia nr. 174 din 18 octombrie 2018 privind lista operatiunilor pentru care este obligatorie realizarea evaluarii impactului asupra protectiei datelor cu caracter personal

Citeste AICI Decizia nr. 174 din 18 octombrie 2018 privind lista operaţiunilor pentru care este obligatorie realizarea evaluării impactului asupra protecţiei datelor cu caracter personal.

  • decizia 128 22 iunie

Decizia nr. 128 din 22 iunie 2018 privind aprobarea formularului tipizat al notificării de încălcare a securităţii datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679

June 23rd, 2018|Comments Off on Decizia nr. 128 din 22 iunie 2018 privind aprobarea formularului tipizat al notificării de încălcare a securităţii datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679

Citeste AICI Decizia nr. 128 din 22 iunie 2018 privind aprobarea formularului tipizat al notificării de încălcare a securităţii datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi [...]

Declaratia Grupului de Lucru Articolul 29 privind criptarea si impactul acesteia asupra protectiei persoanelor in ceea ce priveste prelucrarea datelor lor cu caracter personal in UE

May 4th, 2018|Comments Off on Declaratia Grupului de Lucru Articolul 29 privind criptarea si impactul acesteia asupra protectiei persoanelor in ceea ce priveste prelucrarea datelor lor cu caracter personal in UE

Citeste AICI Declaratia Grupului de Lucru Articolul 29 privind criptarea si impactul acesteia asupra protectiei persoanelor in ceea ce priveste prelucrarea datelor lor cu caracter personal in UE.

Recomandarea privind formularul standard de a aprobare a Regulilor corporatiste obligatorii pentru imputerniciti in vederea realizarii transferului de date cu caracter personal

May 4th, 2018|Comments Off on Recomandarea privind formularul standard de a aprobare a Regulilor corporatiste obligatorii pentru imputerniciti in vederea realizarii transferului de date cu caracter personal

Citeste AICI Recomandarea privind formularul standard de a aprobare a Regulilor corporatiste obligatorii pentru imputerniciti in vederea realizarii transferului de date cu caracter personal.

Recomandarea privind formularul standard de a aprobare a Regulilor corporatiste obligatorii pentru Operatori in vederea realizarii transferului de date cu caracter personal

May 4th, 2018|Comments Off on Recomandarea privind formularul standard de a aprobare a Regulilor corporatiste obligatorii pentru Operatori in vederea realizarii transferului de date cu caracter personal

Citeste AICI Recomandarea privind formularul standard de a aprobare a Regulilor corporatiste obligatorii pentru Operatori in vederea realizarii transferului de date cu caracter personal.

Documentul de lucru privind stabilirea unei proceduri de cooperare pentru aprobarea „Regulilor corporative obligatorii” pentru operatori si imputerniciti in temeiul Regulamentului (UE) 2016/679

May 4th, 2018|Comments Off on Documentul de lucru privind stabilirea unei proceduri de cooperare pentru aprobarea „Regulilor corporative obligatorii” pentru operatori si imputerniciti in temeiul Regulamentului (UE) 2016/679

Citeste AICI Documentul de lucru privind stabilirea unei proceduri de cooperare pentru aprobarea „Regulilor corporative obligatorii” pentru operatori si imputerniciti in temeiul Regulamentului (UE) 2016/679

De ce e necesara protectia datelor?

March 14th, 2018|Comments Off on De ce e necesara protectia datelor?

Citeste AICI motivul pentru care este necesara protectia datelor.

Guidelines on Data Portability

February 16th, 2018|Comments Off on Guidelines on Data Portability

Read HERE more about Guidelines on Data Portability.

Guidelines on DPIA

February 12th, 2018|Comments Off on Guidelines on DPIA

Read HERE more about Guidelines on DPIA.

Article 29: Data Protection Working Party

December 6th, 2017|Comments Off on Article 29: Data Protection Working Party

Introduction This Working Party was set up under Article 29 of Directive 95/46/EC. It is an independent European advisory body on data protection and privacy. Its tasks are described in Article 30 of Directive 95/46/EC and Article 15 of Directive 2002/58/EC. The secretariat is provided by Directorate [...]

Preia controlul asupra datelor tale personale

December 6th, 2017|Comments Off on Preia controlul asupra datelor tale personale

Preia controlul asupra datelor tale personale. Sursa: https://publications.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/b5412b01-64a1-4274-a1b6-424b077da9c2/language-ro

Actele delegate si actul de punere in aplicare

December 6th, 2017|Comments Off on Actele delegate si actul de punere in aplicare

Privire de ansamblu Capitolele finale ale RGPD confirmă că RGPD intră în vigoare la 25 mai 2018. Tot aici este stabilită și relația intenționată cu alte instrumente UE de protecție a datelor, inclusiv Directiva 2002/58/CE („Directiva privind confidențialitatea în mediul electronic”). Comisia va raporta în mod regulat despre RGPD odată [...]

Derogari si conditii speciale

December 6th, 2017|Comments Off on Derogari si conditii speciale

Privire de ansamblu Statele membre își păstrează capacitatea de a introduce derogări atunci când acestea sunt necesare în scopul securității naționale, prevenirii și depistării infracțiunilor și în câteva alte situații. În conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, orice astfel de derogare trebuie să respecte „esența” dreptului la [...]

Punerea in aplicare

December 6th, 2017|Comments Off on Punerea in aplicare

Remedii și răspunderi Privire de ansamblu Persoanele fizice au următoarele drepturi (față de operatori și procesatori): dreptul de a depune o plângere la autoritățile de supraveghere dacă datele lor au fost prelucrate într-o manieră care nu respectă RGPD; dreptul la o cale de atac efectivă dacă o autoritate competentă de [...]

Autoritatile de supraveghere

December 6th, 2017|Comments Off on Autoritatile de supraveghere

Privire de ansamblu Autoritățile naționale pentru protecția datelor vor continua să existe. Trebuie să coopereze și cu Comisia Europeană și să monitorizeze aplicarea RGPD. Trebuie să acționeze independent. Membrii autorităților de supraveghere trebuie să fie desemnați în mod transparent, public și să fie calificați în domeniul protecției datelor. Lista de [...]

Transferurile de date cu caracter personal

December 6th, 2017|Comments Off on Transferurile de date cu caracter personal

Privire de ansamblu Transferurile de date cu caracter personal către destinatarii din „țările terțe” (i.e. din afara Spațiului Economic European („SEE”)) continuă să fie reglementate și restricționate în anumite circumstanțe. Obligațiile RGPD sunt în mare măsură similare cu cele impuse de Directiva privind protecția datelor, cu unele îmbunătățiri ale mecanismului [...]

Obligatii privind guvernanta datelor

December 6th, 2017|Comments Off on Obligatii privind guvernanta datelor

Privire de ansamblu RGPD cere ca toate organizațiile să implementeze o gamă largă de măsuri pentru a reduce riscul încălcării RGPD și pentru a dovedi că iau în serios gestionarea datelor. Măsurile de responsabilitate includ: evaluări ale impactului asupra protecției vieții private, audituri, revizuiri ale politicilor, evidențe ale activității și [...]

Drepturi individuale

December 6th, 2017|Comments Off on Drepturi individuale

Privire de ansamblu Operatorii trebuie să furnizeze note de informare, pentru a asigura transparența prelucrării. Trebuie furnizate informații specifice și există, de asemenea, o obligație generală de transparență. O mare parte din informațiile suplimentare nu vor fi dificil de furnizat – deși pentru organizații poate fi dificil să ofere informații [...]

Principii de protectie a datelor

December 6th, 2017|Comments Off on Principii de protectie a datelor

Privire de ansamblu Principiile de protecție a datelor sunt revizuite, dar sunt, în general, similare cu principiile stabilite în Directiva 95/46 /CE („Directiva privind protecția datelor”): corectitudinea, legalitatea și transparența; limitarea scopului; minimizarea datelor; calitatea datelor; securitate, integritate și confidențialitate. Un nou principiu al răspunderii îi face pe operatori responsabili [...]

Domeniul de aplicare, calendarul si noile concepte

December 6th, 2017|Comments Off on Domeniul de aplicare, calendarul si noile concepte

Domeniu de aplicare teritorial Operatori și procesatori „stabiliți” în UE RGPD se va aplica organizațiilor „stabilite” pe teritoriul UE, unde datele cu caracter personal sunt prelucrate „în contextul activităților” unui astfel de sediu. Dacă acest test este îndeplinit, RGPD se aplică indiferent dacă prelucrarea reală a datelor are loc sau [...]

Cerinte minime de securitate

November 29th, 2017|Comments Off on Cerinte minime de securitate

ORDIN Nr. 52 din 18 aprilie 2002 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal EMITENT: AVOCATUL POPORULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 383 din 5 iunie 2002 Avocatul Poporului, în temeiul Hotărârii Senatului României nr. 33 din 4 octombrie 2001 pentru numirea Avocatului Poporului, [...]

Opinion 01/2017 on data processing at work

April 4th, 2017|Comments Off on Opinion 01/2017 on data processing at work

Read HERE more about Opinion 01/2017 on the Proposed Regulation for the ePrivacy Regulation.

Directiva (UE) 2016/680

April 27th, 2016|Comments Off on Directiva (UE) 2016/680

Directiva (UE) 2016/680 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor sau al executării pedepselor şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare [...]

Regulamentul (UE) 2016/679

April 27th, 2016|Comments Off on Regulamentul (UE) 2016/679

Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) (Text cu relevanţă pentru SEE) EMITENT:     Parlamentul European [...]

Decizia Nr. 184 din 18 decembrie 2014

December 18th, 2014|Comments Off on Decizia Nr. 184 din 18 decembrie 2014

Decizia Nr. 184 din 18 decembrie 2014 privind aprobarea formularului tipizat al notificării de încălcare a securităţii datelor cu caracter personal pentru furnizorii de servicii publice de reţele sau servicii de comunicaţii electronice, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 611/2013 al Comisiei din 24 iunie 2013 [...]

Decizia Nr. 41 din 18 martie 2014

March 18th, 2014|Comments Off on Decizia Nr. 41 din 18 martie 2014

Decizia Nr. 41 din 18 martie 2014 privind stabilirea unui model de autorizaţie pentru transferul în străinătate al datelor cu caracter personal în baza regulilor corporatiste obligatorii (Binding Corporate Rules - BCR) EMITENT:      AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL [...]

Decizia Nr. 132 din 20 decembrie 2011

December 20th, 2011|Comments Off on Decizia Nr. 132 din 20 decembrie 2011

Decizia Nr. 132 din 20 decembrie 2011 privind condiţiile prelucrării codului numeric personal şi a altor date cu caracter personal având o funcţie de identificare de aplicabilitate generală EMITENT:      AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 929 din [...]

Legea Nr. 238 din 10 iunie 2009

June 10th, 2009|Comments Off on Legea Nr. 238 din 10 iunie 2009

Legea Nr. 238 din 10 iunie 2009 *** Republicată privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor în activităţile de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: [...]

Decizia Nr. 105 din 15 decembrie 2007

December 15th, 2007|Comments Off on Decizia Nr. 105 din 15 decembrie 2007

Decizia Nr. 105 din 15 decembrie 2007 cu privire la prelucrările de date cu caracter personal efectuate în sisteme de evidenţă de tipul birourilor de credit EMITENT:      AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 891 din 27 decembrie [...]

Directiva 95/46 CE

October 24th, 1995|Comments Off on Directiva 95/46 CE

Directiva 95/46/CE din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date EMITENT:      Parlamentul European şi Consiliul PUBLICATĂ ÎN: Jurnalul Oficial nr. L 281 din 23 noiembrie 1995, p. 31 - 50 Ediţia specială [...]

Pragateste-ti organizatia pentru GDPR

Va intra in vigoare pe 25 Mai 2018. Grabeste-te!

CONTACTEAZA-NE!